paypal_pixel.gif

guidad_upplevelser.jpg
Pris: Förlåtelse 80-200 kr/lyssning
Tältet 100 kr för nedladdning, 180 kr för CD
Guidning till Kroppen 120 kr för nedladdning, 200 kr för CD
Vad: Lyssning, Nedladdning, CD-skiva
Språk: Svenska
Lagerstatus: I lager
Guidade Upplevelser
Den Guidade upplevelsen till Förlåtelse köper man per lyssning och kan alltså inte ladda ned eller köpa den som CD. Man kan köpa lyssning av hela Guidningen till Förlåtelse, eller köpa lyssning av någon av de fyra delarna för sig. Både Tältet och Guidning till Kroppen finns för nedladdning samt som CD.
-Jag vill bli förlåten av dig, 20 min


-Jag vill förlåta mig själv, 20 min


-Jag vill förlåta dig, 20 min


-Jag vill att du förlåter dig, 20 min


-Alla delar ihop


Köpa lyssning 80 kr/del, 200 kr för alla delar
(finns inte som nedladdning eller CD)
Tältet:
– Kort guidning, 6 min
– Lång guidning, 14 min
(100 kr för nedladdning, 180 kr för CD)FilCD
Guidning till Kroppen:
– Snabbis, 2 min
– Kort guidning, 5 min
– Lång guidning, 14 min
– Uppmärksamhet långt ned, 9 min
(120 kr för nedladdning, CD 200 kr)FilCD
Beskrivning
Vad är en guidad upplevelse? De Guidade Upplevelserna är lite olika utformade, beroende på vad de har för syfte. Det som är ouppklarat i ditt liv, gör att du inte har tillgång till din energi helt och full. För att få mer harmoni, energi och handlingskraft kan du Vägledas till Förlåtelse. Med Tältet upplever du sinnesfrid inombords. Kontakt med Kroppen är en guidning till inre frid och harmoni, samt en djupare kontakt med kroppen och ditt varande.
Blunda gärna när du lyssnar på en Guidad Upplevelse. När du blundar blir det lättare att fokusera på den Guidade Upplevelsen. Du väljer att sitta eller stå. Det gör det lättare för dig att vara närvarande med din uppmärksamhet. Ibland är det lättare att vara närvarande om man står, jämför med om man sitter. Pröva vad som känns bra för dig. Den Guidade Upplevelsen är inte något som görs med dig. Du lyssnar på den så som att någon läser en bra bok för dig. Din avslappnade medverkan gör att du är med och skapar upplevelsen inom dig. På så sätt är du en del av den.
Förlåter gör man helt och hållet för sin egen skull. Inte för någon annan skull. Man förlåter för att själv bli friare och få tillgång till mer av sin energi och handlingskraft, som fanns bunden till en person eller situation.
I vägledningen till förlåtelse, kan du föreställa dig att jag är din röst då jag pratar i JAG form. Förlåtelseprocessen finns med fyra infallsvinkar. Jag vill bli förlåten, jag vill förlåta någon annan, jag vill förlåter mig själv, jag vill att någon annan förlåter sig själv.
Du kan lyssna på en eller ett par av infallsvinklarna som du känner att det handlar om. Det kan också vara värt att lyssna på alla fyra, även om man tycker att det bara handlar om till exempel en annan person som man vill förlåta. Lyssnar du på flera infallsvinklar, sker förlåtelsen ur flera olika aspekter. Även det som finns i det annat än medvetna hos dig får då möjlighet att tranformeras och försvinna. Då är förlåtelsen komplett.
taltet.png
Tältet gör att det blir behagligt tyst i huvudet. Många tankar och känslor som vi har är nämligen sådana som vi fångar upp från andra, bland annat med hjälp av våra spegelneuroner. Av misstag tror vi att de är våra egna. Dessa tankar och känslor känns nämligen som våra egna och de verkar adekvata i den situation vi är i. Det kan vara ältande, grubblande eller annat som vi har svårt att släppa. Med tältet bryts dessa uppkopplingar. Det blir behagligt tyst och fridfullt i huvudet och du får lättare att fokusera på det du vill.
kontakt.jpg
Var i kroppen som du har din uppmärksamhet, spelar stor roll för hur du mår. Med din uppmärksamhet i huvudet, blir din kropp stressad. Har du din uppmärksamhet långt ned i kroppen, kommer din kropp i balans och blir harmonisk. Det här en guidning till inre frid och harmoni och en djupare kontakt med kroppen och ditt varande. Guidningen är inspirerad av Joshua Blooms arbete.