paypal_pixel.gif

clearings_aktiveringar.png
Pris: 100-120 kr/tema och nedladdning eller
180-200 kr/tema för CD
Vad: Nedladdning, CD-skiva
Språk: Svenska
Lagerstatus: I lager
Teman
Clearings och Aktiveringar kommer i form av olika teman och kan laddas ner eller köpas som skiva.
– Att Sätta Mål och Ta ut Riktning, 33 min.FilCD
– Att ställa och få Frågor, 55 min.FilCD
– Min Förmåga och Möjlighet
till Förändring, 80 min.FilCD
Beskrivning
Clearings och Aktiveringar görs på teman som kan vara känslomässigt laddade.
När det gäller Clearings och Aktiveringar har frågor stor betydelse – beroende på hur en fråga är formulerad, kan den antingen begränsa oss/förvärra det som vi är i, eller å andra sidan lösa det vi är igenom att öppna upp för nya möjligheter.
Vid Clearing är syftet med frågan att dra upp så mycket begränsande tankar, föreställningar och känslor som möjligt. Det begränsande rensas sedan bort med clearingsfrasen: Good, Bad, Right, Wrong, POC, POD, Gen, Dim, 3, 4, Spegel, Gravity, Motpoler, All 9, Shorts, Boys and Beyonds. Frågan drar upp sådant som ligger medvetet hos dig, likaväl som det som ligger på ett omedvetet plan. Att cleara med hjälp av frågor och clearingsfrasen kommer från Garry Douglas och Dain Heers metod Access Consciousness. Du behöver inte förstå vad clearingsfasen handlar om för att den ska fungera. Clearingsfrasen har kompletterats av Marija med aspekterna Tidigare generationer, andra och fler Dimensioner, Spegelneuroner, Tyngdlagen och Motpoler. När man gör clearings upplever man efteråt mer harmoni och lätthet kring det som man har clearat.
Vid Aktiveringarna har frågorna ett annat syfte. Du fokuserar på det du vill genom att frågan här är positivt formulerad. Frågorna formuleras så att du undrar varför det du vill, redan har hänt, varför det redan är verkligt . På det sättet ger frågan utrymme för förändring och öppnar upp för nya möjligheter. Tekniken att använda positiva frågor kommer från Noah St Johns metod Afformationer. Du behöver inte veta eller ta redan på svaret på frågan. Du ska helt enkelt inte svara på den positiva frågan. Låt energin från frågan genomsyra din värld och på så sätt vägleda dig.