paypal_pixel.gif

meditation.png
Pris: 100 kr/tema för nedladdning eller
180 kr/tema för CD
Vad: Nedladdning, CD-skiva
Språk: Svenska
Lagerstatus: I lager
Teman
Meditationerna kommer i form av olika Teman och kan laddas ner eller köpas som skiva.
– Tema Ha det bra (gratis, ladda ner eller lyssna direkthär)
– Tema Glädje, 35 minFilCD
– Tema Göra min röst hörd, 37 minFilCD
– Tema Njuta av livet, 41 minFilCD
– Tema Välja det jag älskar, 32 minFilCD
(100 kr/tema för nedladdning, 180 kr/tema för CD)
Beskrivning
ART meditationerna förstärker det positiva hos oss. Den gör det på två sätt. Dels genom att aktivera det positiva, och dels genom att ta bort det som ligger i vägen för att vi ska uppleva det positiva. Det som ligger i vägen kan vara sådant som gör att vi håller tillbaka, att vi inte får, kan eller tillåter oss att till exempel vara glada, njuta eller något annat positivt. Det positiva aktiveras genom det sätt som meditationen är utformad.
Under meditationen är jag din röst. Meditationen är uppbyggd kring: jag vill…, jag kan…, jag får…, jag tillåter mig… Efter varje mening görs en paus, så du kan andras in det som sagts, som om det vore sant. Till exempel: jag vill ha det bra…, jag kan ha det bra…, jag får har det bra…, jag tillåter mig ha det bra… Och sedan fortsätter meditationen med andra ord och meningar som handlar om temat att Ha det bra. Så som ”Jag vill tillåta mig att ha det bra redan nu”, ”Jag vill känna att jag är värd att ha det bra”.
När du lyssnar, sitter du gärna bekvämt och blundar. Det är en fördel att sitta jämfört med att ligga. När du sitter har lättare att vara kvar med din uppmärksamhet här och nu. Du dåsar inte bort. Därmed hör du vad som sägs och andas in det som att det är sant, väljer att svara JA när det som talar emot tas bort. När du är medveten på detta sätt, tar du aktivt och avslappnat del i meditationen.