paypal_pixel.gif

Här kan du läsa om vår syn på
tankar och känslor och hur de påverkar oss
Alla vill vi må så bra som möjligt
Hur vi mår påverkas av en mängd olika saker. Både utanför och inuti oss själva. De tankar och känslor vi upplever har stor påverkan på hur vi mår. De påverkar vårt humör, mängden energi vi har till förfogande och också hur vår kropp mår.
Ibland kan det kännas som att vi inte kan kontrollera våra känslor och tankar, som att de lever sitt eget liv inom oss. Det kan upplevas som att känslorna och tankarna styr oss och att vi bara har att rätta oss efter deras svängningar.
För att komma tillrätta med detta, är det en fördel att veta mer om tankar och känslor. Kanske har du inte ens funderat på vad tankar och känslor egentligen är eller var de kommer ifrån.
Den inre harmonin
Vet man mer om tankar och känslor förstår man att man behöver flera kompletterande sätt att hantera dem på. Det är nämligen ofta förvånande enkelt att komma i kontakt med sin inre harmoni, kraft och styrka igen. Även fast det kanske inte känns så!
Att det kan vara så enkelt beror på att den inre harmonin, kraften och styrkan är delar av människans grundläggande känslotillstånd. Det är faktiskt glädje, kreativitet, kärlek, inre kraft, styrka och harmoni som är mest naturligt för oss alla att känna. När du är i ditt naturliga känslotillstånd har du gott om energi och din energi är av hög kvalité.
Du är glad, harmonisk, kreativ och stark.
Här på energyshop.se vill vi ge dig möjlighet att uppleva mer av de här härliga känslorna och tankarna. För att du ska få förståelse för hur detta ska gå till, varför det är möjligt, är det bra att veta att det finns flera orsaker, och alltså inte bara en orsak, till att du upplever tankar och känslor.
Tankar och känslor – vad är det?
Eftersom du inte kan se tankar och känslor, eller höra dem, är det inte möjligt att lokalisera var de faktiskt kommer från någonstans. Tankar och känslor är ju inget fysiskt, du kan inte ta på dem, men du vet att de finns eftersom du kan känna dem i din kropp.
Tankar och känslor är våglängder av energi. Glädje är en energi som vibrerar på ett sätt och har alltså en viss våglängd. Sorg känns på ett annat sätt eftersom den har en annan vibration, en annan våglängd.
Du uppfattar tankarnas och känslornas vibrationer med din kropp och eftersom du känner vibrationerna i din kropp, drar du troligen den felaktiga slutsatsen att tankarna och känslorna är dina.
Men långt från alla tankar och känslor som du känner, är dina. En del är faktiskt bara sådana som du känner av och uppfattar med din kropp. De kommer alltså inte från dig. De finns utanför dig.
En liten jämförelse
Det blir lättare att förstå om vi jämför med något annat som fungerar på samma sätt: en doft kan du till exempel inte heller ta på eller se. Vi tar en doft av stekta köttbullar. Bara för att du känner doften, innebär ju inte det att det är du som steker köttbullar. Likadant med ett ljud. Bara för att du hör ett ljud, till exempel en nysning, så är det ju inte du som skapat ljudet.
Ljud och dofter är också våglängder av energi. Dessa våglängder är något som du uppfattar med din kropp. Så är det alltså även med tankar och känslor. Ibland kommer tankarna och känslorna från dig själv. Men även om de kommer från dig, behöver de inte vara långvariga. Ibland kommer de inte från dig, utan någon annanstans ifrån. Då är de bara något du uppfattar eller känner av med din kropp.
Sammanfattat
– Dina tankar och känslor kommer från de uppkopplingar i form av tanke- och känslotrådar som du har till andra.
– Vilka tankar och känslor du har beror också på var i kroppen du har din uppmärksamhet.
– Du utsätts även för energirester från andra som påverkar vad du tänker och känner.
– Under livet har du lagt tankar och känslor på lager inombords, vilka påverkar vad du tänker och känner framöver i livet.
– Du har även sådant som ligger i vägen och hindrar eller försvagar dina upplevelse av det positiva och stärkande.
Beroende på vad som är orsaken till dina tankar och känslor, behöver du gå tillväga på olika sätt, för att åter få kontakt med de stärkande och goa tankarna och känslorna i ditt liv.
Vi fångar upp tankar och känslor från personer vi nyligen träffat, vare sig vi känner personerna eller inte. Vi fångar också upp tankar och känslor från personer som står oss känslomässigt nära, även fast vi inte nyligen träffat dem. Många av de tankar du tänker och de känslor du känner i vardagen är faktiskt sådana som du fångat upp från andra. Man kan se det som trådar av tankar och trådar av känslor mellan dig och de du nyligen träffat samt mellan dig och de som står dig känslomässigt nära. Man börjar helt enkelt tänka samma tankar och känna samma känslor.
Man skulle kunna tro att det är positivt och önskvärt med sådana trådar mellan människor. Att det är något som för samman och förenar. Men det vi vanligen fångar upp från varandra är sådant som har med bland annat ilska, sorg, skuld, skam, irritation, uppgivenhet, hopplöshet, övergivenhet och oro att göra.
Ofta märker inte att vi har dessa uppkopplingar till andra, då det vi tänker och känner verkar helt normalt för den situation vi är i. Ett enkelt sätt att se om dina tankar och känslor är just uppkopplingar till andra, är att göra den Guidade Upplevelsen Tältet som du hittar här på webshopen. Den är enkel att göra och ofta märker du omedelbart skillnad. Du märker att det blir behagligt tyst och skönt i huvudet och du känner dig fridfull. Du kan dock behöva göra den Guidade Upplevelsen då och då, för att lösa upp nya uppkopplingar som du fortsätter skapa till andra människor. Gör Tältet om du har svårt att varva ned, inte kan somna eller upplever att det är en massa prat i ditt huvud. Med hjälp av Tältet är du troligen är du snart i kontakt med din inre harmoni igen.
Har du tänkt på var i kroppen som du till vardags har din uppmärksamhet? Det spelar roll. Vilka tankar och känslor du har, beror faktiskt på var i din kropp som du har din uppmärksamhet. Om du har din uppmärksamhet långt ned i kroppen, kommer din kropp automatiskt i balans. Du känner dig naturligt energifylld och harmonisk. Har du din uppmärksamhet i huvudet, upplever du mer stress och känslor som ilska, uppgivenhet och oro. Känn efter med den Guidade Upplevelsen Kontakt med Kroppen, vilken betydelse det har för ditt välbefinnande, att ha uppmärksamheten långt ned i kroppen.
Tankar och känslor som du känner, kan också komma från den miljö du vistas i. Det här blir lättare att förstå om du tänker på tankar och känslor som energier. Människor som vistats i ett rum, eller på en plats lämnar känslo- och tankemässiga avtryck där, i energiform. De människor som kommer dit efteråt, känner medvetet eller omedvetet av de här avtrycken. Att det förhåller sig så här, tänker vi vanligen inte på. Det här dock en gammal kunskap, som fortfarande finns bevarad hos våra urbefolkningar. För att slippa bli påverkad av andras tankar och känslor på detta sätt, kan man ”städa” energier, vilket kallas energirening. Hur stor skillnad man märker efter energirening är olika. Om man är sensitiv, märker man ofta stor skillnad genom att tankarna och känslorna man har bli mer positiva, man upplever mer harmoni, känner sig lättad och har lättare att fokusera på det man vill. Här på energyshop.se har vi utvecklat en bra energirening som också är lätt och smidig att använda.
Vi tror ofta att våra upplevelser i form av tankar och känslor försvinner bara för att tiden går. Men det är inte för att tiden går, som det eventuellt känns bättre. Att det känns bättre beror på att det skett en bearbetning av det som varit påfrestande. Vi bearbetar bland annat när vi skriver eller pratar med andra. På så sätt transformeras det jobbiga och blir mindre betungande.
Har man inte möjlighet att bearbeta en händelse, finns tankarna och känslorna från upplevelsens kvar inombords. De läggs på lager. Det är inte alltid vi lägger märke till att de finns kvar, då de ofta ligger i vårt undermedvetna. Men de påverkar oss ändå. De kan märkas på olika sätt. Dels genom att man fort blir arg, känner sig överväldigad av sorg, skam, skuld, är irriterad, rädd eller orolig. Det kan märkas som att man överreagerar i situationer och att man är lättstressad. Med obearbetade tankar och känslor inombords, kan vi helt enkelt inte njuta av livet så som vi skulle vilja.
Bara för att vi lagt tankar och känslor på lager, betyder inte att vi behöver bära dem för all framtid. Energidropparna kan vara till hjälp för att lösa upp lagrade tankar och känslor. De kan liknas vid blomsterdroppar, fast innehåller inte frekvenser från blommor. Energidropparna innehåller frekvenser som hjälper till att lösa upp lagrade tankar och känslor, vilka ligger som energiblockeringar. Det är lite olika hur man upplever Energidropparna. Vissa personer känner att de lättare tar sig igenom de påfrestningar de befinner sig i, andra upplever att de får distans till det som händer vilket bidrar till att de ser andra sätt att hantera det hela på och några upplever att de blir mindre stressade och istället mer harmoniska.
Den Guidade Upplevelsen till Förlåtelse hjälper också till att bearbeta lagrade tankar och känslor, så att de minskar i mängd och styrka. Förlåter gör du för din egen skull. Inte för att någon annan säger det, eller för att du borde eller måste. Du förlåter för att du ska få tillgång till mer av din energi igen samt uppleva mer harmoni i ditt liv. När du lyssnar på Guidning till Förlåtelse, kan du med fördel fokusera på en speciell person eller någon händelse som du vill eller känner att det är bra att förlåta. Det kan även handla om att förlåta dig själv. Guidning till Förlåtelse är uppbyggd så att den löser upp de obearbetade känslorna och tankarna som är kopplade till personen eller händelsen.
Clearings är också en metod som hjälper till att lösa upp lagrade tankar och känslor. Vi har alla tankar och känslor, både medvetna och utanför det medvetna som hindrar eller försvårar för oss i livet. När man gör clearings upplever man efteråt mer harmoni och lätthet kring det som man har clearat.
Ett annat bra sätt att bearbeta i efterhand är med EFT Emotional Freedom Techniques, vilket är en bra och effektiv metod inom energipsykologin. Man kan gå till en terapeut som är duktig på EFT för att få hjälp med bearbetningen. Vi kan också varmt rekommendera dig att lära dig EFT själv, eftersom det är en bra självhjälpsmetod för bearbetning. Det gör att du har bra verktyg till hands för bearbetning vid krissituationer och andra känslomässigt överväldigande situationer. På så sätt kommer du lättare genom det som är påfrestande och återknyter därmed kontakten med din inre kraft, styrka och harmoni igen.
Alla har vi sådant som ligger i vägen och dämpar upplevelsen av det som är stärkande och positivt i våra liv. Det är sådant som gör att vi håller oss tillbaka inte njuter eller tar del av livet så som vi egentligen skulle vilja.
ART-meditationers syfte är att fördjupa kontakten med det positiva och önskvärda i livet. Meditationen gör det på två sätt. Det första är att den tar bort det som ligger i vägen för det positiva. Det handlar om våra tankar, känslor och föreställningar om vad som är möjligt och hur vi ska och bör bete oss. Mycket av detta, kommer från början inte från oss själva. Ofta är det andra som sagt något, som vi trott att vi behövt rätta oss efter. Det här hjälper meditationen till att lösa upp, så de försvinner. Det andra sättet som ART-meditationen fungera på, är att den aktiverar och förstärker det positiva och önskvärda. Lyssna på några olika teman och se på vilket sätt som du känner och upplever mer av det positiva och stärkande i ditt liv.
Det som också kan vara i vägen för det positiva i våra liv, är vår vana att tänka och känna på ett visst sätt, som kan vara begränsande för oss. Här kan Clearings och Aktiveringar vara till bra hjälp. Clearings tar bort det negativa och begränsande medan Aktiveringarna flyttar fokus till det man vill, det som är önskvärt. På energyshop.se finns de i kombination med varandra för att du ska få kontakt med fler nya möjligheter i livet och känna dig energifylld och stärkt.